Workshop om kjønnsperspektiv i Horisont 2020-utlysninger.

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.