Videreføring og videreutvikling av resultatmålinger av innovasjonsprosjekter

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.