Søkerworkshop hos BTO fredag 28 oktober fra kl 10:00 - 13:00

Forskningsrådet og BTO inviterer til workshop for potensielle søkere til utlysningen rettet mot ny produksjonsteknologi og nye produksjonsprosesser i helsenæringen. Utlysningen skal bidra til forskning og utvikling som øker innovasjonspotensialet og verdiskapingen i norsk helsenæring.
For at helsenæringen i Norge skal bidra til økt sysselsetting og langsiktig omstilling, skal denne ordningen skape grunnlag for utvikling og/eller etablering av internasjonalt konkurransedyktig norsk produksjonskapasitet (leverandørindustri) for helsebedrifter (farma, diagnostikk, biotek, medtek).

På sikt er målet å øke antall helseinnovasjoner som kan produseres i Norge.

Utlysningen omfatter produksjon innenfor ulike områder, eksempelvis legemiddelutvikling, diagnostikk og medisinsk teknologi. Det kan blant annet være produksjon av mikroelektronikk og materialer som skal inngå i medisinsk-teknisk utstyr, utvinning og prosessering av høy-verdi ingredienser fra naturlige råstoffer, produksjon av biologiske molekyler ved hjelp av mikroorganismer, eller dyrking av levende menneskeceller og vev.

Forskningsrådet ønsker å bidra til at flere av bedriftene og forskningsgruppene samarbeider.
Vi lyser derfor ut midler til forundersøkelser for blant annet å stimulere til samspill mellom aktører med liknende behov. En egen utlysning av midler til hovedprosjekt kommer våren 2017. En forutsetning for støtte er at resultatene fra hovedprosjektene kan gjøres tilgjengelig for andre enn de som samarbeider i prosjektet.

Søkerworkshopen holdes den 28 oktober fra kl 10:00 - 13:00 hos BTO i Thormølens gate ( Vil Vite bygget 2 etasje) Under workshopen vil Forskningsrådet gå gjennom utlysningen og søknadsprosessen samt svare på spørsmål fra potensielle søkere. I tillegg er det satt av tid til samtaler mellom deltagerne.

Påmeldingsskjema

Påmelding innen torsdag 27 OKT. 

Informasjon

Sted
Bergen Teknologioverføring AS
Tid
Fredag 28. oktober 2016 kl. 10.00 - 13.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

  • 10.00 - 10.15   Velkommen og praktisk informasjon ved Randi Taxt. BTO

  • 10.15 – 11.15   Om utlysningen : BIA Produksjonsteknologi for Helsenæringen. v/ John Vigrestad.

                                  Avdelingsdirektør Utfordringsdrevet Innovasjon, Norges forskningsråd.
  • 11.15 – 11.30   Pause.

  • 11.30 – 12.00   Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Prosjektkanvas / prosjektstruktur. Ved Mette Fagerli. Norges forskningsråd.

  • 12.00 – 13.00   Diskusjon. Spørsmål. Speeddates. Ved Kari Øritsland. BTO     Kontakt

Når du legger inn en melding her, kommer den automatisk til Mette Fagerli. Regionansvarlig Norges forskningsråd Hordaland

Mfa@forskningsradet.no / 0047 95233592.

Hvis du er påmeldt men  ikke kan delta bør du bruke avmeldingsknappen.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}