Produksjonsdagene på Sundvolden 

Forskningsrådet har også i år gleden av å invitere til den tradisjonsrike samlingen på Sundvolden Hotell en halv times kjøretur fra Oslo i retning Hønefoss. Legg merke til at vi i år kaller samlingen Produksjonsdagene. Dette er gjort fordi vi ser økt fokus på produksjon i bransjer ut over vareproduksjon og vil utnytte synergimulighetene mellom disse. Derfor vil alle produksjonsrelaterte prosjekter i BIA bli invitert.

Samlingen skal være en kilde til inspirasjon og læring, foruten nettverksbygging/-vedlikehold og sosialt samvær, og opplegget er derfor like tradisjonelt, spennende og uformelt som tidligere. Programmet er ikke klart, men vi kan love presentasjoner av spennende prosjekter, og høstingsmuligheter fra disse, og annen nyttig informasjon om det som foregår i produksjonsverdenen. Before dinner foredraget blir denne gang holdt av vår egen Bjørn Braathen som har pilgrims vandret i ett strekk fra Frankrike til Santiago de Compostela.  82 mil på 36 dager bærende på sin egen bagasje.

Målgruppen er ”produserende BIA- prosjekter” romslig definert, virkemiddelapparat, myndigheter og samarbeidsaktører og det er deltakelse "by invitation only". Som vanlig er deltakerantallet av plasshensyn begrenset og interessen forventes å være så stor at det anbefales å melde seg på. Først til mølla prinsippet gjelder og når arrangementet er fullt vil du bli satt på venteliste. Det økte målgruppetilfanget medfører et større press på deltakerkapasiteten enn tidligere, og vi forbeholder oss derfor retten til å begrense deltakerantallet fra det enkelte prosjekt, bedrift og forskningsinstitutt for å få plass til flere prosjekter.

Forskningsrådet dekker deler av konferanseopplegget, men deltakerne må selv betale en egenandel på kr 2790 pr person, som gjøres opp direkte med hotellet, samt egne reise–/ timekostnader. For personer som kun deltar en dag vil egenandelen være kr 795. Ved manglede oppmøte vil deltakeren fortsatt bli belastet sin egenandel. Vi setter opp gratis buss fra Oslo S til Sundvolden t/r

Det er prosjektledere/administrativt ansvarlige på løpende prosjekter som får denne mailen. Husk derfor på å sende denne invitasjonen videre til eventuelle konsortiedeltakere og følgebedrifter.

Og en ting til; Vi holder på med å sette sammen programmet og vet at det er noen som har noe de gjerne vil presentere. Ta gjerne kontakt direkte med Sven så skal vi se om vi klarer å åpne plass.

Flere prosjekter har hatt god erfaring med å legge møter inntil samlingen, enten før lunsj den første dagen eller etter lunsj den andre dagen. Ta kontakt med Sundvolden direkte for å høre om det er ledig møterom.

Med vennlig hilsen

Nicoline Werner (nww@rcn.no) og Sven Samuelsen (ssa@rcn.no)

Informasjon

Sted
Sundvolden
Tid
Fra torsdag 3. januar 2019 kl. 12.00
Til fredag 4. januar 2019 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Bussen drar fra Oslo Sentralbanestasjon v/hotel Opera sjøsiden 3.1.19 kl. 11:00 og fra Sundvolden til Sentralbanestasjonen 4.1.19 kl. 13:00 (forventet ankomst Oslo S ca. kl 13:45)