Informasjon om program og utlysning av midler rettet mot maritim næring

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.