Meld deg på Unge forskere 2019

Om konkurransen Unge forskere

Unge forskere er en forskningskonkurranse for ungdom fra 13 til og med 19 år. For å være med må du melde deg på senest 1. februar 2019 og sende inn oppgaven din innen 14. februar 2019 kl. 23:59. 

Gruppearbeid?

Hvis dere er en gruppe på 2 eller 3 holder det at én av dere sender inn påmeldingen. 

Les konkurransereglene før du melder deg på.  

Spørsmål?

Send e-post til ungeforskere@forskningsradet.no

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Konkurranseregler

Når du melder deg på konkurransen, godtar du samtidig følgende betingelser:
  • Juryens avgjørelse er endelig
  • Innsendte bidrag kan ikke publiseres mens de er inne til bedømmelse
  • Etter leveringsfristen har juryen og Forskningsrådet rett til å publisere innsendte bidrag under forutsetning av at deltagerens navn oppgis
  • Deltakeren må være norsk statsborger eller ha bodd fast i Norge det siste året. Deltakeren må ha norsk personnummer eller et D-nummer for å motta pengepriser eller få refundert utgifter.
  • Arbeidet må ikke tidligere ha vært premiert i noen norsk eller utenlandsk konkurranse
  • Deltakeren må ha fylt 13 år senest ved leveringsfristen og ikke ha fylt 20 år før den norske finalen. Den norske finalen holdes 12. april 2019. Aldersgrensene er satt på grunn av regler for deltakelse i internasjonale konkurranser.
  • Det kreves personlig oppmøte i finalen for å motta priser. 
  • ​Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 
  • Påmeldte bidrag skal sendes på e-post til ungeforskere@forskningsradet.no senest 14. februar 2019 kl. 23:59.