Påmeldingsskjema

Forskningsrådet inviterer til søkerseminar i forbindelse med utlysning med frist 10. april 2019 Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger. Utlysningen er en samfinansiering mellom PROFESJON, HELSEVEL og FINNUT.

Målgruppen for seminaret er potensielle søkere i helse- og velferdsutdanningene, grunnskolelærerutdanningen, ingeniørutdanningen og økonomisk-administrative utdanninger.

På seminaret vil vi orientere om endringer i Forskningsrådets praksis for utlysning og søknadsbehandling, og hvilke konsekvenser disse vil ha for deg som søker. Vi vil også gå igjennom utlysningens ulike deler og gi nyttige råd og tips. Tre prosjektledere vil dessuten dele sine erfaringer med oss om søknadsprosess og prosjektgjennomføring.

Vi har et begrenset antall plasser og frist for påmelding er torsdag 29. november.

 

 

Informasjon

Tid
Torsdag 6. desember 2018 kl. 10.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 29. november 2018 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}