Grønn Vekst: Innovasjon og forskning for bærekraftig bioøkonomi og lavutslipp

Informasjon

Tid
Onsdag 12. juni 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 10. juni 2019 kl. 23.00

Om arrangementet
Bærekraftig bioøkonomi og lavutslippsløsninger er viktig for grønn omstilling. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer, er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi.
Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for bærekraftige og innovative løsninger for bioøkonomi og lavutslippsløsninger for Norge og verden, og for å være attraktiv i et marked preget av økt global konkurranse. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av de smarteste løsningene!

Mot en ny økonomi
I mange år har vi nytt godt av fordelene oljen har gitt oss. Men klimaendringer og økt bevissthet rundt konsekvensene av klimagassene vi slipper ut, viser et stort behov for nye løsninger. Norge trenger en ny økonomi, og mange mener svaret er bioøkonomien og de store mulighetene for ny næringsvirksomhet kan gi oss.

Finansieringsmuligheter til forskning og innovasjon
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Vestlandsforsking ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Du vil også få høre fra aktører som har fått resultater av å tenke nytt, og som deler sine erfaringer. Arrangementet gir deg i tillegg anledning til å treffe potensielt nye samarbeidsaktører og kompetente hjelpere på veien fra spenstig idé til verdiskapende resultater.

Målgruppe for arrangementet
Målgruppe for arrangementet er aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Fra Forskningsrådet og samarbeidspartnere møter du fagrådgivere med kompetanse innen relevante temaer.

Påmelding: Jeg melder meg på arrangementet 

Påmelding

Informasjon

Tid
Onsdag 12. juni 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 10. juni 2019 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 

09:30 Kaffe og litt å bite i

10.00 Velkommen ved Merete Lunde, Forskningsrådet.

Finansieringsmuligheter for innovasjon og forskning for bærekraftig bioøkonomi og lavutslipp

  • Finansieringsmuligheter i Forskningsrådet, ved Anicke Brandt-Kjeldsen, Forskningsrådet.
  • Finansieringsmuligheter i Innovasjon Norge, ved Rune Henjesand, Innovasjon Norge Vestland.
  • Mobiliseringsprosjektet VRI4 Sogn og Fjordane og Regionalt Forskingsfond Vestlandet, ved Arne Monrad Johnsen, Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  • Skattefunn-ordningen, ved Rigmor Fardal, Forskningsrådet.

11:30 Lunsj og mingling

12:00 Forskning og innovasjon i praksis 

  • Erfaringer med bruk av FoU i frukt- og bærsektoren, ved Stein Harald Hjeltnes, Njøs Næringsutvikling og Graminor.
  • Innovasjonsprosjekt og forskingsprosjekt i SIMAS, ved Hallvard Thomassen, SIMAS IKS.
  • Korleis  jobba med innovasjon og utvikling i landbruket - eksempel frå Lærdal Grønt, Kari Sigrun Lysne,, Lærdal Grønt og Sogn og Fjordane Bondelag.

13:00 Forskerne deler informasjon fra et internasjonalt forskningsprosjekt 

  • Nye produktmuligheter fra biologiske ressurser - eksempler fra Europa, ved Otto Andersen, Horisont 2020-prosjektet ENABLING (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation) /Vestlandsforsking.

13:20 Workshop: Hva må til for at bioøkonomien og biobasert industri kan vokse fram i Sogn og Fjordane? Erfarings- og kunnskapsutveksling. Behov og mulighet for innovasjon og forskning. Fasilitator: Torunn Hønsi, ENABLING/ Vestlandsforsking.

Muligheter for individuelle samtaler med foredragsholderne.

14.30 – 15.00 Spørsmål, oppsummering, avslutning ved Merete Lunde, Forskningsrådet.


ENABLING-prosjektet inviterer til studietur torsdag 13. juni. Kontaktperson Torunn Hønsi, e-post: tho@vestforsk.no.
Les med om Horisont 2020-prosjektet her: https://www.enabling-project.com/

Kontakt

Kontaktperson er Merete Lunde, Forskningsrådets regionansvarlige i Sogn og Fjordane. 

E-post: melu@forskningsradet.no  

Mobil: 99 60 76 78

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}