Program

Kl. 09.30 – 10.00

Registrering/kaffe

Kl. 10.00 – 10.10

Velkommen v/ Arthur Almestad, Forskningsrådets regionansvarlige i Møre og Romsdal

Kl. 10.10 – 11.00

Hva er SkatteFUNN? v/ Eirik Normann, SkatteFUNN-sekretariatet, Forskningsrådet

Kl. 11.00 – 11.30

Hvor stort blir skattefradraget ?

- En gjennomgang av de viktigste skattereglene
v/ Tone Lillestøl, advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

Kl. 11.30 – 12.00

Lunsj

Kl. 12.00 – 12.30

To lokale bedrifter forteller om sine SkatteFUNN-erfaringer:

  • JACU AS v/ Anne Birte Bjørndal Hanken

  • Nordic wildfish AS v/ Anders Bjørnerem

Kl. 12.30 – 13.30

Når passer de ulike ordningene din bedrift? En presentasjon av andre relevante virkemidler:

•       Forskningsrådet, v/Arthur Almestad

•       Horisont 2020 v/Linn Kristin Akslen-Hoel

•       Innovasjon Norge v/Kurt Tore Thomassen

•       Regionalt Forskningsfond Midt Norge og Mobiliseringsprosjektet i fylkeskommunen v/Øyvind Herse

Kl. 13.30 – 15.00

En-til-en rådgivning med representanter fra virkemiddelapparatet