Program

 

 Kl. 08:30 - 9:00  

 Registrering og kaffe/te

Kl. 9.00 – 10.00

Velkommen v/ Siren M. Neset, Forskningsrådets regionansvarlig i Agder.

Hva er SkatteFUNN v/Oddvar Grim, SkatteFUNN/Forskningsrådet.

Revisors kvarter v/ Kenneth Skeie,
revisor fra Ernst & Young.

Kl. 10.00 – 11.00              

Bedrifters erfaringer med SkatteFUNN-ordningen:
Dyreparken Kristiansand AS og Markedskraft AS deler sine erfaringer.

Kl. 11.00 – 12.30              

Minglelunsj og mulighet for speed-dating

       

Kick-Off Forskningsmobilisering Agder er utsatt.