Om sesjonen

Forskningsrådet og Nansensenteret arrangerer sesjonenen Norwegian contributions to networking and polar research in Horizon Europe under ASSW2022 i Tromsø 30. mars 14-18.

Dette er et nettverksmøte for norske polarforskere som deltar på ASSW.

Sesjonen har som mål å bidra til bedre mobilisering, nettverksbygging og deltagelse for norske polarforskere i europeisk polarforskning og hvordan vi best kan påvirke og delta i utlysningene som kommer under Horizon Europe. På møtet vil vi ta opp hvordan vi jobber nasjonalt med å få til bedre koordinering og nettverk, anbefalinger om dette gitt i oppfølgingsplanen etter polarevalueringen, og hvordan vi mobiliserer norske miljøer og jobber med å påvirke EU-agendaen. EU-PolarNet og mobiliseringsprosjektet NorARcticHE har en sentral rolle i programmet. Se: Norwegian contributions to networking and polar research in Horizon Europe - assw.info

Påmeldingsskjema

For å delta på ASSW og denne sesjonen må alle registrere seg som vanlig på ASSW sine websider.

Møtet blir hybrid, men vi håper flest mulig deltar fysisk.

For å få en bedre oversikt over hvem som deltar og mulighet for å sende ut en mer detaljert agenda, har vi opprettet en egen påmeldingsside i Forskningsrådet for sesjonen.

Informasjon

Sted
Universitetet i Tromsø/Zoom
Tid
Onsdag 30. mars 2022 kl. 14.00 - 18.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

 • 14:00-16:00

  Velkommen og mål for møtet

 • Horizon Europe: Informasjon om muligheter og polare utlysninger

 • Polarmobilisering og medvirkning: Presentasjon av NorARcticHE

 • Paneldiskusjon: Muligheter og ønsker for polare utlysinger i Horisont Europas WP

 • Pause (30 min)

 • 16:00-18:00

  Horizon Europe: Utarbeidelse av arbeidsprogram og prioriteringer

 • EU-PolarNet: Forskningsprioriteringer og norsk deltagelse

 • Polare nettverk: Presentasjon av polare forskernettverk i Norge

 • Paneldiskusjon: Koordinering og informasjonsdeling - hva trenger vi?

 • Avslutning: Planer for en Polardag/Polardialog