Forsiden

 

Sted: Forskningsrådet på Lysaker

Dato: 5. februar 2019

Kunnskapen om karbonfluks og lagring av karbon i økosystemene på land er under utvikling. Forskningsrådet har finansiert mange prosjekter med viktige resultater og ønsker å presentere kunnskapsstatus på feltet. I samme seminar vil vi orientere om nye nasjonale og internasjonale utlysninger og om relevant arbeid under FNs klimapanel (IPCC) og naturpanel (IPBES). Seminaret er for forskere og forvaltning, næringsliv og andre som jobber med denne tematikken. 

Vi inviterer prosjektledere i prosjekter som er finansiert fra Forskningsrådet og relevante prosjekter utenfor Forskningsrådet til å sende inn forslag til abstract eller poster til fagseminaret. Følgende tematikk er relevant: Karbonfluks og lagring av karbon i økosystemene og tiltak og virkemidler for økt karbonopptak og lagring og bevaring av karbon.

Abstracts skal inneholde mål for prosjektet, resultater/ foreløpige resultater og relevans for samfunnet og forvaltningen. Det skal ha maks 200 ord i Word med skrift Arial, Calibri eller Times New Roman, skriftstørrelse 11. Alle bidrag blir samlet og publisert til seminaret. På bakgrunn av innsendte bidrag blir 20 presentasjoner valgt ut av Forskningsrådet og invitert til å presentere prosjektet i plenumssesjonen.

Abstracts skal ha maks 200 ord i Word med skrift Arial, Calibri eller Times New Roman, skriftstørrelse 11. Alle bidrag blir samlet og publisert til seminaret. På bakgrunn av disse blir 20 presentasjoner valgt ut og invitert til plensumssesjonen. 

Bidragene sendes til Carina Leander, cle@rcn.no innen 11. januar 2019.

De som ønsker det vil få mulighet til å diskutere og å finne partnere for å søke kommende utlysninger. Forskningsrådet vil bruke e verktøy; b2match, for denne delen.

 

 

Påmeldingsskjema

 Forskningsrådet vil bruke b2match for deltakelse i delen mellom 16-19. Registrer din på profil på nettverksportalen b2match, skriv litt om deg selv, hva du er på utkikk etter og eventuelt hva du kan tilby. 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288
Tid
Tirsdag 5. februar 2019 kl. 09.00 - 19.00
Påmeldingsfrist
Mandag 28. januar 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • 09.00-09.05

  Velkommen og hensikt med seminaret

 • 09.05-09.20

  Forvaltningens kunnskapsbehov

 • 09.20-09.45

  - IPCCs spesialrapport om effekter av 1,5 grad temperaturøkning

  - IPBES arbeid med rapport om degradering og restaurering av økosystemer

  - IPCCs spesialrapport om land og landdegradering

 • 9.45-10.00

  Pause med postere

 • KUNNSKAPSSTATUS

 • 10.00-12.00

  Forskerforedrag 10 prosjekter a 10 min.

   

 • 12.00-12.15

  Populærvitenskapelig foredrag tbc.

 • 12.15-13.00

  Lunsj og postersesjon

 • 13.00-15.00

  Forskerforedrag. 10 prosjekter a 10 min.

 • 15.00-15.20

  Pause og postere

 • INFORMASJON OM SØKEMULIGHETER I 2019

 • 15.20-16.00

  Søkemuligheter nasjonalt og internasjonalt

  - Horisont 2020 og Horisont Europa

  - Joint programme initiative, JPI,

  - European Joint programme, EJP,

  - Nasjonale utlysninger. KLIMAFORSK og BIONÆR

   

 • 16.00-19.00

  MØTEPLASS FOR FORSKERE

 • 16.00-16.30

  Pause med mat og drikke til de som følger nettverkssesjonen. 

   

 • 16:30-16.40

  Informasjon om og organisering av b2match

 • 16.40-19.00

  Nettverksmøte

   

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}