Forsiden

 

Sted: Forskningsrådet på Lysaker

Dato: 5. februar 2019

Frist for påmelding: 31. januar 2019

Kunnskapen om karbonfluks og lagring av karbon i økosystemene på land er under utvikling. Forskningsrådet har finansiert mange prosjekter med viktige resultater og ønsker å presentere kunnskapsstatus på feltet. I samme seminar vil vi orientere om nye nasjonale og internasjonale utlysninger og om relevant arbeid under FNs klimapanel (IPCC) og naturpanel (IPBES). Seminaret er for forskere og forvaltning, næringsliv og andre som jobber med denne tematikken. 

Vi har invitert prosjekter til å presentere sin forskning. De som ønsker vil få mulighet til å diskutere og å finne partnere for å søke på kommende utlysninger. Forskningsrådet vil bruke e-verktøy; b2match, for denne delen.

Presentasjoner

Abstracts

Påmeldingsskjema

 Husk å registrer din på profil på nettverksportalen b2match, skriv litt om deg selv, hva du er på utkikk etter og eventuelt hva du kan tilby. Forskningsrådet vil bruke b2match for deltakelse i delen mellom 16-19.

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288
Tid
Tirsdag 5. februar 2019 kl. 09.00 - 19.00
Påmeldingsfrist
Mandag 4. februar 2019 kl. 00.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program 05.02.2019

Møterom Moser

 • INTERNASJONALT BAKTEPPE OG NASJONALT KUNNSKAPSBEHOV

 • 09.00

  Velkommen

  Bakgrunn for- og hensikt med seminaret, avdelingsdirektør Vidar Skagestad, Forskningsrådet

  Informasjon om b2match, rådgiver Linda Kristin Markussen, Forskningsrådet

 • 09.15

  Forvaltningens kunnskapsbehov

  Klima- og miljødepartementet, seniorrådgiver Grethe Midgaard Torrissen og seniorrådgiver Irene Lindblad

  Landbruks- og matdepartementet, seniorrådgiver Jon Olav Brunvatne

  Trøndelag fylkeskommune, seniorrådgiver Per Erik Sørås 

  Spørsmål og kommentarer

 • FNs KLIMA- OG NATURPANEL

 • 09.50

  Klimapanelet, IPCCs spesialrapport om effekter av 1,5 grader global temperaturøkning og betydning for dagens tema samt 
  orientering om IPPCs kommende spesialrapport om land og landdegradering, sjefingeniør Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet

  Naturpanelet IPBESs arbeid med rapport om degradering og restaurering av økosystemer, seniorrådgiver Nina Vik, Miljødirektoratet

  Spørsmål og kommentarer

 • 10.15 Pause

 • KUNNSKAPSSTATUS del I

 • 10.30

  Forskerforedrag 9 prosjekter a 10 min. 

  1. Quantifying climate Impacts of Future Forest management strategies in Norway, Marianne T. Lund, CICERO

  2. Endringer i skogareal og produktivitet – årsaker, effekter, overvåkingsmetoder og tilpasningspotensial, Ole Martin Bollandsås, NMBU

  3. Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts,
      Vigdis Vandvik, UIB

  4. The impact of increasing spruce plantation area on the carbon balance of forests in Western Norway – BalanC, O. Janne Kjønaas, NIBIO

  5. FORCLIMIT: Mobilisering og overvåkning av klimapolitisk innsats i skog og skogbruk, Hans Ole Ørka, NMBU

  6. Regulering av husdyr og hjortevilt for klimagunstig arealbruk i Norge, Anders L. Kolstad, NTNU

  7. THREE-D - Integrert vurdering for å redusere negative effekter av tre menneskelige påvirkninger på alpin biologisk mangfold og økosystem funksjon,
      Aud H. Halbritter, UIB

  8. FunCaB: The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems,
      Inge Althuizen, UIB

  Spørsmål og kommentarer

 • 12.20 Lunsj

 • 13.00

  Forskerforedrag 9 prosjekter a 10 min. 

  1. Betydningen av naturbeitemark for karbonlagring og albedo. En litteraturoversikt. CLIMATE-LAND, Iulie Aslaksen, SSB

  2. Crop management for soil carbon sequestration in agricultural soil: a win-win perspective, Marina Azzaroli Bleken, NMBU 

  3. Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jord, Alice Budai, NIBIO

  4. Engareal som lagringsmedium for karbon, Ievina Sturite, NIBIO

  5. Karbonfluks og karbonlagre i norsk fjelljord og afrikansk savannejord, Bente J. Graae, NTNU

  6. GHG mitigations by soil management: realistic approaches to validation - including N2O, Peter Dörsch, NMBU

  7. Kyr, myr og klima, Katrina Rønningen, RURALIS

  8. Presentasjon av to nye prosjekter:

  a. Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet, Frode Stordal, UIO

  b. PLATON; kunnskapsplattform for klimapolitiske virkemidler, Klaus Mittenzwei, NIBIO

  Spørsmål og kommentarer 

 • 15.00 Pause

 • 15.15

  Kommentarer til foredragene og refleksjon over forskningsutfordringer fremover, professor Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen

 • INFORMASJON OM SØKEMULIGHETER I 2019

 • 15.30

  Søkemuligheter nasjonalt og internasjonalt

  - Horisont 2020 og Horisont Europa, rådgiver Oda Bjelland Mathiassen og spesialrådgiver Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet

  - Forskningsrådets Nasjonale utlysninger i 2019. KLIMAFORSK v/spesialrådgiver Brita Slettemark og BIONÆR v/seniorrådgiver Anicke Brandt-Kjelsen

 • 16.00

  NETTVERKSMØTER, SE EGEN PÅMELDING

  Husk å registrer din profil på nettverksportalen b2match.

 • 16.00

  Pause med mat og drikke til de som følger med videre til nettverksmøtene. 

 • 16:30

  Informasjon om og organisering av b2match, rådgiver Linda Kristin Markussen, Forskningsrådet

 • 16.40- ca 18.00

  Nettverksmøte

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}