Påmeldingsskjema

Årets SAMKUL-programseminar vil finne sted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker, onsdag 28. november 09.00-16.00, møterom Abel 1-2.

 

 

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd
Tid
Onsdag 28. november 2018 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 14. november 2018 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL:

Programseminar 28. november 2018

 

Formål

Formålet med programseminarene er å ta opp og diskutere temaer og problemstillinger som går på tvers av SAMKUL-prosjektene og kulturforskning i bredt, at deltakerne i de ulike prosjektene blir kjent med hverandres prosjekter og at programstyre og -administrasjon kommer tettere på prosjektene, og vice versa. Et poeng er at finansiering gjennom et forskningsprogram skal gi en merverdi for prosjektene. Årets program vil presentere mange nye SAMKUL-prosjekter og ta opp forholdet mellom teori, empiri og anvendelse i forskningen.

Programstyret og administrasjonen ser seminarene som å fylle en viktig funksjon i programmets virke og vi regner med å se alle prosjektlederne - og gjerne andre i prosjektet - representert.

Velkommen!

 

Program

0830-0900     Kaffe, te, registrering mm

 

0900-0910     Velkommen og introduksjon v/programstyreleder Dag Elgesem

 

0910-1030     Prosjektpresentasjon I - Ny forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen

KD og KMD har gitt Forskningsrådet/SAMKUL øremerkede midler til forskning om forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen, som en oppfølging av handlingsplanen mot antisemittisme fra høsten 2016. Fire prosjekter med hver to stipendiater startet arbeidet vinter/vår 2018, og presenterer seg her. Innenfor maks. 15 minutter er de særlig bedt om å kommentere innslaget av antisemittismestudier og anvendelsesmuligheter i prosjektene. Kontaktpersoner for handlingsplanen mot antisemittisme i KMD og KD inviteres til denne bolken.

 • Bodil Ravneberg, Høgskolen på Vestlandet: Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?
 • Jon Rogstad, Fafo: Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen
 • Marie von der Lippe, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB: Skolen som mulighetsarena: Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer
 • Åse Røthing, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet: Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence

 

1030-1045   Kort pause med litt å bite i

 

1045-1245    Prosjektpresentasjon II - Nye forskerprosjekter innenfor Menneske og natur

Som resultat av utlysningen i 2017 starter i høst åtte nye forskerprosjekter opp, og disse presenterer seg her. De er innenfor 12 minutter bedt om å si noe om prosjektets samfunnsrelevans og hvordan det forholder seg til forskningsfeltene medical humanities og environmental humanities.

 • David Jordhus-Lier, Inst. for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO: Wage, Labour and Greening the Economy
 • Dolores Jørgensen, Det humanistiske fakultet, UiS: Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums
 • Anne Kveim Lie, Inst. for helse og samfunn, UiO: Biomedicalization from the inside out
 • Anna Ingeborg Myhr, Genøk - senter for biosikkerhet: ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search
 • Anneleen Kool, Naturhistorisk museum, UiO: Rediscovering and safeguarding Nordic ethnobotanical heritage
 • Einar Wigen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO: The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East
 • Anje Müller Gjesdal, NORCE - Rokkansenteret: Expert knowledge and the changing relations between humans and nature. A lexical and argumentative analysis
 • Kari Nyheim Solbrække, Inst. for helse og samfunn, UiO: Rethinking cancer survivorship Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context

 

1245-1330     Lunch - i møteområdet

 

1330-1500     Utfordringsdrevet forskning - teoretisk motivasjon eller empirisk nysgjerringhet?

SAMKUL skal støtte humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som belyser sentrale samfunnsutfordringer. Søknadsmassen kan tyde på at mange prosjekter legger stor vekt på teoretisk rammeverk og perspektiver. Gjør dette at den empiriske nysgjerrigheten fortrenges? Er vi mindre interessert i å utforske sammenhenger i et empirisk materiale, enn i å teste teoriene som benyttes? Og i så fall; påvirker dette forskningens anvendelsesmuligheter? Vi inviterer til diskusjon rundt spørsmålet forholdet mellom teori, empiri og anvendelse i SAMKUL-forskningen.

 

 • Introduksjon og ordstyring ved Ellen Krefting, programstyret
 • Innledning ved Kristofer Hansson, programstyret: Interdisciplinära samarbeten och Critical Friendship. Etnologen Hansson åpner diskusjonen med å snakke om teori og empiri ut fra sine erfaringer med tverrfaglig forskningssamarbeid innenfor helse- og omsorgsforskning (Ca. 20 min.).
 • Innlegg fra SAMKUL-prosjekter (10-12 min.)
  • Knut Christian Myhre, UiO: Prosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital
  • Margery Vibe Skagen, UiB: Prosjektet Historicizing the ageing self: Literature, medicine, psychology, law
  • Andreas Føllesdal, UiB: Prosjektet Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice
 • Diskusjon (ca. 30 min).

 

1500-1500     Pause - og vel hjem til de fleste

 

1515-1600     For de fire stipendiatprosjektene om gruppebaserte fordommer i skolen

                     Egen sesjon for å drøfte samarbeidsformer, felles møteplasser o.l.

 

 

Praktisk informasjon

Tid og sted

Forskningsrådets lokaler i Drammensvn 288 på Lysaker i Oslo. Møterom Abel 1 og 2 - 1. etg.

Onsdag 28. november. Kl. 0900 til 1500/1600

 

Påmelding

Vi trenger påmelding grunnet servering og behov for ev. hotellovernatting, mm. Du finner påmeldingsskjema mm. her. Husk å oppgi hvilket prosjekt du er med i.

 

 • Frist for påmelding: 14. november

 

Ved inngangen i Drammensvn. 288 vil det være navneskilt til deltakerne (SAMKUL-adm. forhåndsregistrerer alle påmeldte).

 

Lysark - send inn presentasjoner på forhånd!

Dersom prosjektledere og andre som skal presentere/innlede ønsker å bruke lysark, presentasjonene sendes til tll@rcn.no innen mandag 26. november kl. 1200, slik at disse kan legges inn på forhånd og ikke stjeler unødvendig tid på seminaret. Pga. datasikkerhet har vi heller ikke lov til å ta imot minnepinner med filer og presentasjoner.

 

Reise, hotell

SAMKUL dekker deltakelse for prosjektleder og inntil to andre deltakere fra hvert prosjekt. For langveisfarende dekkes også reiseutgifter og ev. hotellovernatting for natten mellom 27. og 28. november (på Comfort Hotel Grand Central ved Oslo S).

 

SAMKUL-adm. bestiller hotellrom for de som krysser av for det i påmeldingen, mens ev. reiser bestilles av den enkelte. Reiseregning med kvitteringer sendes Monica Enger (me@forskningsradet.no) etter seminaret. Dersom du skal ha refundert utlegg til flybilletter, du legge ved boarding pass eller kvittering for e-billett som viser status "flown".