Samfunnsoppdrag (mission) - "Sunne hav og vann innen 2030"

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.