Digitalt prosjektverksted for offentlig sektor, Innlandet

Informasjon

Tid
Fredag 26. mars 2021 kl. 09.00 - 12.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 24. mars 2021 kl. 17.00

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører i offentlig sektor med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Har du en idé eller er i gang med å utforme en søknad om et innovasjonsprosjekt? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil bl.a. bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas.

Påmeldingsskjema

Passer for: Offentlig sektor og forskningsorganisasjoner

Informasjon

Sted
Arrangementet er gratis. Lenke til Teams for deltakelse sendes påmeldte dagen før arrangementet.
Tid
Fredag 26. mars 2021 kl. 09.00 - 12.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 24. mars 2021 kl. 17.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

09.00-12.00

  • Introduksjon    
  • Prosjektverksted
  • Idéutvikling - Verktøyet Prosjektkanvas
  • Prosjektutvikling – Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?
  • Vurderingskriterier
  • Ulike finansieringsordninger for offentlig sektor

Kontakt

Forskningsrådets regionansvarlig i Innlandet, spesialrådgiver Elisabeth Frydenlund
Mobil: +4795981307
e-post: efr@forskningsradet.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}