Forside

Kunne du tenke deg å være med å vurdere optimaliseringssøknader?

Du har mest sannsynlig fått denne linken fordi du har vært med å vurdere denne typen prosjekter tidligere. Det er viktig at vi får din tilbakemelding i god tid før vi mottar søknadene 14. februar 2018. (Se flik "påmeldingsskjema")

For å kunne velge ut de beste prosjektene så er Forskningsrådet helt avhengige av å ha dyktige fageksperter til å vurdere søknadene og gi tilbakemeldinger på både sterke og svake punkter ved prosjektene, slik at også de som ikke får bevilgning får tips om hvordan de kan videreutvikle sitt prosjekt. 

  • Hver fagekspert får tilsendt 1-7 søknader som han/hun vurderer gjennom "mitt nettsted".
  • Hver søknad har 3-5 eksperter og karakterene som blir gitt vil være grunnlag for rangering av søknadene.
  • De søknadene som ligger på "vippen" vil bli invitert inn for å bli intervjuet av et panel av eksperter.
  • Kun noen få av ekspertertene vil være med videre til panelet som holdes her i Forskningsrådets lokaler.

Datoer:

  • 21. februar - 14. mars: Hjemmevurdering av søknader på "mitt nettsted"
  • 11, 12 eller 13 april: Ekspertpanel i Forskningsrådets lokale
Dette er kun en tidlig forespørsel, vi vil vurdere din kompetanse opp mot de søknadene som kommer inn til søknadsfristen 14. februar og gi deg tilbakemelding innen 28. februar.  
 
Dersom du ikke har mulighet så kan du bare skrive inn kontaktinformasjonen og krysse av for "nei", da vet vi at du ikke har tid i denne omgangen. 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 14. februar 2018 13.00
Til lørdag 31. mars 2018 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.