Oppstartsmøte for nye innovasjonsprosjekter i MARINFORSK og HAVBRUK

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.