Oppstartsmøte for nye prosjekter - Petroleumsavdelingen

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.