Oppstartsmøte for nye prosjekter om sirkulær økonomi

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.