Oppstartsmøte for nye prosjekter i KLIMAFORSK og POLARPROG

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.