Oppstartsmøte for nye arealer under press-prosjekter

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.