Velkommen til Nysgjerrigpers lærerkonferanse

Informasjon

Sted
Norges forskningsråds lokaler på Lysaker
Tid
Fredag 10. november 2017 kl. 09.30 - 15.00

Interessert i utforskende arbeidsmetode? Kom på lærerkonferansen og bli bedre kjent med Nysgjerrigpermetoden!

Med Nysgjerrigpermetoden "risikerer" du at elevene havner i flytsonen og blir så oppslukt av noe at de glemmer både tid og sted.

Når elevene får forske på noe de virkelig er nysgjerrige på, er de motivert for læring! Autentiske situasjoner er drivkraft for motivasjon og gjør læring lystbetont og spennende.

På konferansen kan du velge mellom et innføringskurs i Nysgjerrigpermetoden eller andre kurs innenfor utforskning og prosjektarbeid. Kursholdere er Nysgjerrigpers erfarne ressurslærere.

Gratis og for lærere i alle fag

Nysgjerrigper-konferansen er gratis og passer for grunnskolelærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Konferansen er spesielt rettet mot lærere på 1.-7. trinn, men andre interesserte er også hjertelig velkomne.

Vi byr på goodiebag og deilig tapaslunsj i godt selskap!

Vi ønsker lærere i alle fag velkommen til Nysgjerrigper-konferansen fredag 10. november 2017!

Påmeldingsskjema

Velkommen til Nysgjerrigpers gratis lærerkonferanse!

Informasjon

Sted
Norges forskningsråds lokaler på Lysaker
Tid
Fredag 10. november 2017 kl. 09.30 - 15.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

Velkommen til Nysgjerrigpers lærerkonferanse 10. november!

Bli bedre kjent med Nysgjerrigpermetoden og utforskende arbeidsmåter. I løpet av dagen kan du velge mellom flere praksisnære og engasjerende kurs.

Program

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-10.20 Plenumsforedrag

Hvordan sikrer vi oss at elevene lærer noe når de jobber utforskende? Stein Dankert Kolstø er professor i naturfagdidaktikk  og underviser på lærerutdanningene ved Universitetet i Bergen. Han brenner for læring gjennom faglige diskusjoner knyttet til erfaringer med relevante situasjoner.

Min rolle som veileder Kristin Håvarstein er lærer og skoleleder ved Vardenes skole, og har brukt Nysgjerrigpermetoden i undervisningen på to ulike skoler. Kristin ble nylig rekruttert til Nysgjerrigpers ressurslærernettverk for måten hun veileder elevene sine når de jobber utforskende. 

10.20-10.35 Pause og rombytte

10.35-11.45 Parallelle kurs, første del. Kursholdere er ressurslærere for Nysgjerrigper.

1A og 2A Innføring i Nysgjerrigpermetoden. Vi går gjennom  Nysgjerrigpermetoden trinn for trinn og utdyper med praktiske eksempler fra klasserommet. Dette kurset går over begge øktene.

Kursholder: Annette Aarflot Iversen

Passer for: lærere som ikke har brukt Nysgjerrigpermetoden før eller trenger en oppfriskning av metoden

1B Eksperimenter og forskersprint - slik får du elevene på forskerfrekvens! Vi gjør enkle praktiske forsøk som skaper energi i klasserommet og fungerer som gode kick-startere på Nysgjerrigper-prosjekter.  Dette kurset ble så godt mottatt i fjor at vi velger å sette det opp i år igjen.

Kursholder: Frode Skjold

Passer for: alle lærere, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

1C Nysgjerrigpermetoden på småskoletrinnet. Hvordan kan du jobbe utforskende med de yngste elevene? Lær hvordan Nysgjerrigpermetoden får fart på tekstproduksjon og lesemotivasjon helt fra første klasse.  

Kursholder: Vibecke Moldestad

Passer for: lærere på småskoletrinnet, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

1D Lesing og skriving med mål og mening. Hvordan kan Nysgjerrigpers tilbud, både metoden, konkurransen, magasinet og Lesekroken, brukes i arbeid med lesing og skriving? Det skrives og leses enormt mye når elevene jobber utforskende. Innholdet i denne sesjonen er tilpasset mellomtrinnet.

Kursholder: Tuva Bjørkvold

Passer for: alle lærere, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

11.45-12.45 Tapaslunsj og stands med FN-sambandet, SMART Board, Naturfagsenteret, Forskerutstillingen Hvorfor det?, Pedlex, Unge forskere og Nysgjerrigper.

12.45-14.00 Parallelle kurs, andre del

       1A og 2A Innføring i Nysgjerrigpermetoden - fortsetter fra første del  

2B Kom i gang! Hvordan kan vi få elevene til å finne gode problemstillinger, og hvordan plukker vi ut de beste problemstillingene å forske på? Hva er lurt å tenke på når vi skal organisere arbeidet? Her får du gode tips som kan hjelpe deg å få den gode starten på et Nysgjerrigper-prosjekt.

Kursholder: Birthe Hodnekvam

Passer for: alle lærere, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

2C Tverrfaglig undervisning med Nysgjerrigpermetoden. Hvordan kan Nysgjerrigpermetoden brukes på tvers av fag? Utforskning krever kreativ problemløsning og elevene må ta i bruk kompetanse fra ulike fag, også de praktisk-estetiske fagene.

Kursholder: Kjersti Gjøviken

Passer for: alle lærere, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

2D Bærekraft, verdier og Nysgjerrigpermetoden – ved FN-sambandet

FNs bærekraftsmål er tett koblet til etiske problemstillinger og til verdier, som er årets tema for Nysgjerrigperkonkurransen.

FN-sambandet har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg for 7. trinn. Flere av oppgavene herfra vil svare godt på kreativ problemløsning og kan knyttes til Nysgjerrigpermetoden. Bli inspirert til å utforske dette landskapet sammen med elevene!

Kursholder: Mette Bjerkaas, FN-Sambandet

Passer for: alle lærere

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Plenumsforedrag

Hvordan vet du egentlig det? Unn Pedersen er både arkeolog og barnebokforfatter. Hun har gravd ut funn fra vikingtiden på Kaupang og forsker nå på funn fra skipsgraven på Gokstad og en handelsplass like ved. Hun kombinerer fakta, forskning og fantasi i barnebøkene sine. Unn skal fortelle oss om hvordan forskere må diskutere og bruke fakta, men også være kreative og bruke fantasien når de skal tolke funnene sine.

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående konferansen, vennligst fyll ut nedenfor.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Veibeskrivelse

Her finner du oss: Drammensveien 288, 0283 OSLO

Nedenfor ser du veibeskrivelse for den som kommer gående fra Lysaker stasjon. For andre fremkomstmidler, finner du veibeskrivelse på Forskningsrådets nettside.