Program

Program for Nysgjerrigpers lærerkonferanse. Vi tar forbehold om endringer.

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-10.20 Plenumsforedrag

  • Læring gjennom utforskende arbeidsmåter – hva, hvorfor og hvordan? Birgitte Bjønness er førsteamanuensis ved Seksjon for læring og lærerutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun forsker på bruken av utforskende arbeidsmetode i skolen.
  • Mitt liv som Nysgjerrigper-lærer. Frode Skjold, lærer ved Ulsmåg skole i Bergen, deler erfaringer fra mange års forskning sammen med elever og forteller hvorfor han sverger til Nysgjerrigpermetoden.

10.20-10.35 Pause og rombytte

10.35-11.45 Parallelle kurs, første del. Kursholdere er ressurslærere for Nysgjerrigper.

1A og 2A Innføring i Nysgjerrigpermetoden: Vi går gjennom  Nysgjerrigpermetoden trinn for trinn og utdyper med praktiske eksempler fra klasserommet. Dette kurset går over begge øktene.

Kursholder: Birthe Hodnekvam

Birthe Hodnekvam er lærer på Haukås skole i Bergen. Hun veiledet elevene som vant en av gullprisene i Nysgjerrigpers forskningskonkurranse 2016 for forskning på hvorfor knekkebrød blir myke i matpakka.

Passer for: lærere som ikke har brukt Nysgjerrigpermetoden før eller trenger en oppfriskning av metoden

1B Eksperimenter og forskersprint - slik får du elevene på forskerfrekvens! Vi gjør enkle praktiske forsøk som skaper energi i klasserommet og fungerer som gode kick-startere på Nysgjerrigper-prosjekter.

Kursholder: Frode Skjold

Passer for: alle lærere, men det er en fordel å kjenne Nysgjerrigpermetoden fra før

1C Slik gjorde vi det: Ingebjørg Bjorvand Hillestad forteller hvordan hun har gjennomført prosjekter med sine elever på ulike skoler og både på småskole- og mellomtrinn. Bli inspirert, still spørsmål og benytt anledningen til å diskutere egne erfaringer og utfordringer med en dreven Nysgjerrigper-lærer.

Kursholder: Ingebjørg Bjorvand Hillestad

Passer for: alle lærere

11.45-12.45 Tapaslunsj og stands

12.45-14.00 Parallelle kurs, andre del

        1A og 2A Innføring i Nysgjerrigpermetoden - fortsetter fra første del  

2B Kom i gang! Hvordan kan vi få elevene til å finne gode problemstillinger, og hvordan plukker vi ut de beste problemstillingene å forske på? Hva er lurt å tenke på når vi skal organisere arbeidet? Her får du gode tips som kan hjelpe deg å få den gode starten på et Nysgjerrigper-prosjekt.

Kursholder: Annette Iversen Aarflot

Passer for: alle lærere

2C Lesing og skriving med mål og mening. Hvordan kan Nysgjerrigpers tilbud brukes i arbeid med lesing og skriving av fagtekst? Lær mer om hvordan magasinet Nysgjerrigper og Lesekroken kan brukes, spesielt på mellomtrinnet, og hvordan Nysgjerrigpermetoden får fart på tekstproduksjon og lesemotivasjon helt fra første klasse.  

Kursholdere: Cathrine Austbø Eide og Vibecke Moldestad

Passer for: alle lærere

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Inspirasjonsforedrag

Andreas Wahl er fysiker og profesjonell vitenskapsformidler. Mange kjenner han fra programmer som Med livet som innsats og Folkeopplysningen.  

 

 

 

 

Foto: Øyvind Ganesh Eknes