Påmeldingsskjema

Det årlige nettverksmøtet

BIA har i hele sin programperiode brukt nettverk som et virkemiddel for å stimulere til forskningsbasert innovasjon i næringslivet med fokus på prosjektgenerering. Pr i dag har vi 12  aktive FoU nettverk. Det er gjort mye godt arbeid i flere av nettverkene for å nå BIAs målgrupper og bidra til BIAs  målsettinger. Vi har tidligere innkalt nettverkene til et årlig fellesmøte der nettverkene får aktuell Forskningsråd-/BIA –informasjon og nettverkene orienterer om hva de har oppnådd og hvilke planer som er lagt.

Det årlige nettverksmøtet der alle nettverkene møtes, er berammet til 5. desember 2018 kl 10 til 16 hos Forskningsrådet

Vi  forutsetter  at alle nettverkene er representert.

Se fanen markert program for agendaen.

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd
Tid
Onsdag 5. desember 2018 kl. 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 15. november 2018 kl. 23.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Velkommen                                                                    

v/programkoordinator Astrid Brenna og spesialrådgiver Sven Samuelsen

Orienteringer fra Forskningsrådet                                                            

v/programkoordinator Astrid Brenna

Runde rundt bordet

Nettverkene orienterer – Inntil 10 minutters innlegg fra hvert nettverk. Presentasjonene gjøres tilgjengelige i etterkant:

  • Svært kort om nettverket
  • Kort om aktiviteter i 2018 med vekt på genererte prosjekter
  • Planer videre?

Rapportering 

v/Forskningsrådet.

Eventuelt

 

Nettverkslunsj med rundstykker i møterommet kl 12.