Næringslivets muligheter i Horisont 2020 – energi, klima, miljøteknologi, helse og IKT

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.