Næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen havrommet

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.