Møte om evaluering av PES2020 og STIM-EU

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.