Forskningsrådet ønsker velkommen til frokostseminar om FORSKERPROSJEKTER, KOMPETANSEPROSJEKTER FOR NÆRINGSLIVET OG INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGI I BYGG OG BYER 

Arrangementet er gratis og vi serverer en enkel, men smakfull frokost fra kl 08:00.

Programmet starter kl 08:30. 

Etter programmets avslutning er det mulig å ta en prat med Forskningsrådets deltakere

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Rådhuset i Bergen
Tid
Fredag 24. april 2015 kl. 08.00 - 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 23. april 2015 kl. 00.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Forskningsrådet ønsker velkommen til frokostseminar om FORSKERPROSJEKTER, KOMPETANSEPROSJEKTER FOR NÆRINGSLIVET OG INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGI I BYGG OG BYER 

Arrangementet er gratis og vi serverer en enkel, men smakfull frokost fra kl 08:00.

Programmet starter kl 08:30. 

Etter programmets avslutning er det mulig å ta en prat med Forskningsrådets deltakere

Program

 • 08:30

  Ingrid Von Streng Velken, BKK
  Prosjekt: Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett (Flexnett)
  Flexnettprosjektet ser på hvordan en kan løse fremtidige utfordringer i nettet utløst av ny produksjon og nytt forbruk som gir større variasjoner i effektuttak. Ingrid Velken vil fortelle mer om hva prosjektet går ut på, hvordan prosjektet ble utformet, sammensetning av partnere og hvorfor de har valgt å søke om støtte fra ENERGIX.

 • Mads Mysen, sjefsforsker SINTEF Byggforsk
  Prosjekt: UPGRADE - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå
  UPGRADE-prosjektet skal identifisere, utvikle og formidle tekniske konsepter for oppgradering av kontorbygg til passivhusstandard. Hvordan brukes FoU som virkemiddel for utvikling og innovasjon i rehabiliteringsmarkedet?

 • Mari Lyseid Authen og Tor Mjøs fra Norges forskningsråd
  Forskningsrådet avslutter med å informere om høstens utlysning rettet mot energi i bygg, deriblant smarte byer og tettsteder. Det blir også noen praktiske tips om hva man bør tenke på når man skriver en god søknad.