Norges forskningsråd inviterer til lanseringsseminar for Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Seks institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering som har blitt utført av en internasjonal evalueringskomite. Evalueringskomiteens leder, professor Henrik Palmer Olsen presenterer evalueringens hovedfunn og anbefalinger. Seminaret avholdes som et Zoom Webinar.

Informasjon

Sted
https://forskningsradet-no.zoom.us/j/67120385461?pwd=YmJCUHR0OEZWb010enVxbXJ0OVhEQT09
Tid
Torsdag 25. november 2021 kl. 10.00 - 12.15
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. november 2021 kl. 09.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 

Lansering av Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL)

 

25. november 2021 kl. 10.00-12.15

 

Norges forskningsråd inviterer til lanseringsseminar for Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Seks institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering som har blitt utført av en internasjonal evalueringskomite. Evalueringskomiteens leder, professor Henrik Palmer Olsen presenterer evalueringens hovedfunn og anbefalinger. Seminaret avholdes som et Zoom Webinar.

 

Program

 

10:00  Velkommen v/ Jesper Simonsen, Forskningsrådet

           Innledning v/ Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet: JUREVAL som pilot

 

10:20  Presentasjon av evalueringen av norsk rettsvitenskapelig forskning v/leder for evalueringskomiteen,

           professor Henrik Palmer Olsen, Københavns Universitet

               

10:50  Kommentarer fra evaluerte institusjoner - metode og resultater:

           Dekan Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

           Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo

           Dekan Lena R. L. Bendiksen, Universitetet i Tromsø

           Instituttleder Bjørn Ove Grønseth, Universitetet i Sørøst-Norge

           Instituttleder Morten Kinander, BI

           Førsteamanuensis Sunniva Kristina Bragdø-Ellenes, Universitetet i Agder

 

11:30  Panel: Kommentar til nasjonale anbefalinger

 

12:00  Videre oppfølging av evalueringen v/ Jesper Simonsen, Forskningsrådet

 

12:15  SLUTT