Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra torsdag 20. desember 2018 kl. 00.00
Til tirsdag 18. juni 2019 kl. 00.00
Pris
29 500,00
Totalt
{{ data.formattedPrice + ' ' + data.currency }}

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 

 

Program

 

Kursprogrammet "Innovasjonsledelse og kommersialisering av FoU"

Kurset er et faglig tilbud for prosjektdeltagere i innovasjonsprosjekter delfinansiert av Norges forskningsråd. Kurset er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, AFF og Norges Handelshøyskole.

Programmet er organisert i 5 kursmoduler med samlinger i Oslo og USA. Modul 3 er lagt til Silicon Valley og San Francisco i California og vil trekke på faglige ressurser fra Stanford, Berkeley og næringslivet i regionen.

 

 

Kurset strekker seg over ca. tre måneder, med egeninnsats og arbeid mellom samlingene.

Datoer for vårens program:

- Samling 1: 11-12 mars i Oslo

- Samling 2: 1-2 april i Oslo

- Samling 3: 7-10 mai i San Francisco/Silicon Valley

- Samling 4: 4-5 juni i Oslo

- Samling 5: 17-18 juni i Oslo

 

 

Vilkår for å delta:

- Hvert prosjekt deltar med to til tre personer, ideelt to personer fra bedriften og en fra det samarbeidende forskningsinstituttet/universitet/høgskolen.

- Kostnaden pr. deltaker er 59 000 kroner, hvorav Forskningsrådet dekker 50 prosent. Kursavgiften den enkelte deltaker skal dekke er dermed 29 500 kroner/person. Dette faktureres fra Forskningsrådet. Kostnader knyttet til reise og opphold kommer i tillegg og dekkes av deltakerne. Lunsj på samlingene samt en fellesmiddag på hver samling er inkludert i deltakeravgiften.

- Deltakerne forplikter seg til å delta på samtlige samlinger.

- Deltakerne må ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne følge kurset, da hoveddelen av kurset vil foregå på norsk.