Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra mandag 12. februar 2018 00.00
Til tirsdag 15. mai 2018 00.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 8. februar 2018 23.45
Pris
28 500,00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 

 

Program

 

Kursprogrammet "Innovasjonsledelse og kommersialisering av FoU"

Kurset er et faglig tilbud for prosjektdeltagere i innovasjonsprosjekter delfinansiert av Norges forskningsråd. Kurset er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, AFF og Norges Handelshøyskole.

Programmet er organisert i 4 kursmoduler med samlinger i Oslo og USA. Modul 3 er lagt til Silicon Valley og San Francisco i California og vil trekke på faglige ressurser fra Stanford, Berkeley og næringslivet i regionen.

 

Kurset strekker seg over ca. tre måneder, med egeninnsats og arbeid mellom samlingene.

Datoer for vårens program:

- Samling 1: 12-14 februar i Oslo

- Samling 2: 19-21 mars i Oslo

- Samling 3: 24-27 april i San Francisco/Silicon Valley

- Samling 4: 14-15 mai i Oslo

 

 

Vilkår for å delta:

- Hvert prosjekt deltar med to til tre personer, ideelt to personer fra bedriften og en fra det samarbeidende forskningsinstituttet/universitet/høgskolen.

- Hver deltaker må betale 50 % av kursavgiften, det vil si 28 500 kroner per deltaker. Dette faktureres fra Forskningsrådet.

- Deltakerne forplikter seg til å delta på samtlige samlinger.

- Deltakerne må ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne følge kurset, da hoveddelen av kurset vil foregå på norsk.