Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2019: Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

Forskning for verdiskaping: Program

Informasjon

Tid
Torsdag 7. mars 2019 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 4. mars 2019 kl. 12.00

På programmet: Iselin Nybø , John-Arne Røttingen, Andrew Wyckoff, Georg von Krogh, Håvard Moe, Sonja Berg, Taran Thune og Rolf Røtnes (foto: Marte Garmann/KD, Thomas Keilman / Forskningsrådet, OECD, Tom Kawara, Elkem, NHO og Samfunnsøkonomisk analyse).

På programmet: Iselin Nybø , John-Arne Røttingen, Andrew Wyckoff, Georg von Krogh,
Håvard Moe, Sonja Berg, Taran Thune og Rolf Røtnes
(foto: Marte Garmann/KD, Thomas Keilman / Forskningsrådet, OECD, Tom Kawara, Elkem, NHO og Samfunnsøkonomisk analyse).

 

Det næringsrettede forskningssystemet

09.30-11.00
Hva slags forskning og forskningsinstitusjoner gir verdiskaping i næringslivet?

Vi må tenke nytt om forskning og verdiskaping

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd

Målrettet forskningsinnsats sikrer velferd og bærekraft

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Paneldebatt: Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

 • Iselin Nybø
 • John-Arne Røttingen
 • Kenneth Ruud, prorektor for forskning og utdanning, Universitetet i Tromsø og nestleder i Forskningsrådets styre
 • Håvard Moe, konserndirektør i Elkem og leder for Prosess21
 • Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF og styremedlem i Forskningsinstituttenes fellesarena
 • Georg von Krogh, professor ved ETH Zürich og medlem av Forskningsrådets International Advisory Board

Kaffepause

Næringsstruktur, omstilling og to-prosentmålet

11.20-12.30
Næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal nå to prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2030. Hvordan bidrar det til norsk næringslivs muligheter i et landskap i rask endring?

Science, Technology and Innovation (STI) Outlook 2018: The changing STI landscape

Andrew Wyckoff, Director of OECDs Directorate for Science, Technology and Innovation

Open Innovation

Georg von Krogh, professor ved ETH Zürich og Forskningsrådets International Advisory Board

Omstilling i praksis

 • Håvard Moe, konserndirektør i Elkem og leder for Prosess21
 • Taran Thune, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Centre for the study of innovation policy for industrial transformation (INTRANSIT)

Lunsj

Styring av forskning og innovasjon – virkemidler for endring

13.30-15.00
Hvordan kan virkemiddelapparatet bidra til å underbygge og sette retning for både næringslivets og samfunnets forsknings- og innovasjonsaktivitet?

De næringsrettede virkemidlene nasjonalt og internasjonalt – behov for radikale endringer?

Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse 

Det næringsrettede virkemiddelapparatet - fra bedriftenes perspektiv

Sonja Berg, seniorrådgiver i NHO

Virkemidler som virker. Eksempler fra næringslivet
 

Paneldebatt: Hvordan ser virkemiddelapparatet ut i 2020?

 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd
 • Hans Martin Vikdal, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i SIVA
 • Roald Gulbrandsen, avdelingsdirektør for NHOs regionforeninger 

 

Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2019: Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Torsdag 7. mars 2019 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 4. mars 2019 kl. 12.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.