Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Radisson Blu Plaza Hotel
Tid
Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 23. mars 2020 kl. 18.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Missions i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk

Missions i forsknings- og innovasjonspolitikken handler å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horizon Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Hva er egentlig nytt med missions? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horizon Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i?

Dette og mer til får du høre mer om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken i 2020. Programmet kommer i januar. 

Meld deg på allerede i dag!