Medie- og kulturbruk: Et nytt kulturelt klasseskille?

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.