Informasjon

Sted
Litteraturhuset, sal Amalie Skram
Tid
Fra onsdag 21. mars 2018 11.00
Til onsdag 21. mars 2018 16.15
Påmeldingsfrist
Fredag 16. mars 2018 13.00

Hvordan bruker vi medier og kultur? Hvem bruker informasjonsfriheten? Oppstår det nye sosiale og kulturelle skillelinjer knyttet til informasjonstilgang og muligheter for deltakelse i kulturlivet? Hva er betydningen for den enkeltes deltakelse og for utvikling av demokratiet?  

Konferansen retter seg mot aktører i medie- og kultursektoren, departement, forvaltning og forskere, men er forøvrig åpen og gratis for alle interesserte.

Påmeldingsfrist: Fredag 16. mars kl. 12.00.

  

KULMEDIA er et femårig forskningsprogram som skal bidra med ny kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres øknomiske og teknologiske betingelser. Særlig viktig er de dyptgående og til dels dramatiske endringene som digitaliseringen medfører. Endringsprosessene både påvirker og påvirkes av kultur- og mediepolitikken, som dermed også er gjenstand for forskningen i programmet. Programmet, som finansieres av Kulturdepartementet, skal imøtekomme definerte kunnskapsbehov i kultur- og mediesektoren og bidra med sektorrelevant forskning for politikkutvikling.

http://www.forskningsradet.no/kulmedia

 

 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 

 

Medie- og kulturbruk: Et nytt kulturelt klasseskille?

Litteraturhuset, sal Amalie Skram

Onsdag 21. mars 2018

 

1100                 Enkel lunsj i møtelokalet

 

1130                 Velkommen

                        Innledning ved programstyreleder Jostein Gripsrud 

       

1200-1300        Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse

                        Jan Fredrik Hovden, UiB og Lennart Rosenlund, UiS

                        Omtrentlig informerte, sporadisk overvåkende? Demokratiske idealer og nyhetsbruk i dagens Norge

                        Brita Ytre Arne, UiB

                        Spørsmål, kommentarer, diskusjon

 

1300-1315        Pause

 

1315-1415        Publikums oppfatning av folkebibliotekene som offentlighetsarenaer:

                        En sammenligning, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og Ungarn

                        Ragnar Audunson, OsloMet

                        Bokkonsum i digitaliseringens tid

                        Linn-Birgit Kampen Kristensen, BI

                        Spørsmål, kommentarer, diskusjon

 

1415-1430        Pause

 

1430-1530        Nyhetsbruk i endring 1992-2014: Får færre med seg nyheter?

                        Rune Karlsen, ISF

                        Sosiale mediers rolle for nyhetsbruk i dag

                        Audun Beyer, ISF

                        Spørsmål, kommentarer, diskusjon

 

1530-1615        Panel: Medie- og kulturbruk: Et nytt kulturelt klasseskille?

                        Hallvard Moe, Anne-Britt Gran, Kari Steen-Johnsen med korte innlegg over konferansens tema.

                        Kommentarer og diskusjon

 

1615                Avslutning ved programstyreleder