Kritisk infrastruktur – informasjonsmøte og workshop om muligheter i Horisont 2020

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.