Forsiden

Bedriftene i Buskerud er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester. For Buskerud har bruken av SkatteFUNN vokst med 65 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014, og bedrifter fra alle bransjer tenker nytt.

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din bedrift, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Kongsberg, i samarbeid med Kongsberg Innovasjon og Kompetansemegler i BfK. Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet. Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra Forskningsrådet og Kongsberg Innovasjon.

Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Kongsberg Innovasjon AS, Kirkegårdsveien 35. NB: Inngang ved siden hav FMC sin hovedinngang (ikke hovedinngangen til Teknologiparken)
Tid
Onsdag 9. mai 2018 kl. 08.30 - 11.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 9. mai 2018 kl. 08.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

08.30     Velkommen!
Registrering og kaffe  
 09.00  
Hvordan finansierer bedriftene utviklingsarbeidet sitt?
Bedriftene deler erfaringer om hvordan de har brukt det offentlige virkemiddelapparatet til å få finansiell risikoavlastning i sine FoU- og innovasjonsprosjekter.
• Hvordan kan innovasjon og forskning sikrer konkurransekraft i krevende tider, ved Leif Andersen, Senior Project Engineer, GKN Aerospace AS
• Industridesign og forskning - hånd i hånd? Ved Morten Østli, Rollersafe AS

 10.00  
Hva kan næringslivet søke på av offentlige midler i Forskningsrådet for å få finansiell risikoavlastning til å gjennomføre fou- og innovasjonsprosjekter?
 
• Forskningsrådet presenterer relevante programmer og virkemidler; Innovasjonsprosjekter, SkatteFUNN, BIA-programmet, PETROMAKS, ENERGIX og Næringsphd ved, seniorrådgiver Oddvar Grim og spesialrådgiver Anders J. Steensen og regionansvarlig Trine Steen
 
• Hvordan få gjennomslag for søknaden til din bedrift? - 10 gode tips

 11.00  
Lunsj og mingling
- med mulighet for samtaler med både Forskningsrådet og Kongsberg Innovasjon

Kontakt

Kontaktperson er Trine Steen, Forskningsrådets regionansvarlige i Buskerud.

Mobil: +47 926 04 791

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}