Vi ønsker å skaffe oss en oversikt over alle kompetansemeglere som er tilknyttet FORREGION-programmet.

Oversikten vil synliggjøre kompetansemegling som tilbud og synliggjøre kompetansemeglerne og deres arbeidsområder. Bedrifter kan finne nødvendig kompetanse, og kompetansemeglere kan enkelt komme i kontakte med hverandre for å utveksle erfaringer og kunnskap.

Oversikten over kompetansemeglerne publiseres på nettsidene til Forskningsrådets FORREGION-program.

 

Registrering

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

Har du spørsmål så ta kontakt med Idun Alhajjam, iha@forskningsradet.no

Send en e-post fra denne siden eller ring 40 63 42 49.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}