Hvordan skape verdier fra patenter og andre immaterielle rettigheter (IPR)

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.