Forsiden

Det er utlyst en ny søknadsrunde i Transport 2025/Pilot-T med søknadsfrist 10. oktober 2018. Denne gangen lyser vi ut inntil 40 mill. kroner totalt over 4 år til nye Pilot-T-prosjekter (Innovasjonsprosjekter i næringslivet) med oppstart 2019, og inntil 25 mill. kroner over 4 år til nye Innovasjonasprosjekt i offentlig sektor (IPO) med oppstart i 2019. Mer om utlysningene her:
Pilot-T: Inntil 40 millioner kroner til transportforskning 
IPO: 25 millioner til innovasjonsprosjekter som skal gi bedre transport- og mobilitetsløsninger

Søknader om innovasjonsprosjekter skal vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå på hverdagene i perioden 12.-16. november 2018 for Pilot-T og i perioden 14.-18. januar 2019 for IPO. Det er mulig å delta på ett eller flere paneler dersom man har kompetanse som er aktuell for flere panelbehandlinger. En paneldag starter normalt kl 8.30 og avsluttes senest kl 17.

Ved årets søknadsbehandling vil ekspertene få elektronisk tilgang til søknader og skal sende inn sin individuelle vurdering i forkant av panelmøtet. Under selve konsensusmøtet utarbeider panelet sin samlede vurdering av søknaden.

Da dette er en tidlig-varsling, og skal hjelpe oss i planleggingen av panelene, vil vi sette pris på at du besvarer spørsmålene nedenfor så snart som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon i så god tid som mulig før paneldagene.

 

Vennlig hilsen 

Lise Johansen

Programkoordinator Transport 2025

Mer informasjon om honorar og bestilling av reise finner du på de andre fanene. 

 

Påmeldingsskjema

 

 

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Informasjon om honorar

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Det utbetales honorar 450 kr/t for forberedelse og vurdering av søknad beregnes utfra følgende tidsberegning:

  • For å sette deg inn i regler og kriterier for vurdering honoreres 30 min
  • For søknadslesing og vurdering hjemme før panel honoreres 1 time pr. søknad
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 4 timer, ved to til fire søknader
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 7 timer, ved flere enn 4 søknader
  • Egne regler ved deltakelse via Skype'
  • Egne regler ved kun en søknad
 
Reisekostnader i forbindelse med panelmøtene dekkes i henhold til Statens Reiseregulativ. 

Vi gjør oppmerksom på at reisekostnader inntil 100 kr er medregnet i honoraret. Fagekspert skal derfor ikke sende inn reiseregninger for reiseutlegg under 100 kr.