Panelvurdering

Det er utlyst en ny søknadsrunde i MAROFF med søknadsfrist 10. oktober 2018. Denne gangen lyser MAROFF ut inntil 140 mill. kroner totalt over 4 år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2019. Mer om utlysningen her .

Som ved tidligere søknadsrunder skal søknader om Innovasjonsprosjekt i næringslivet vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå på hverdagene i perioden 5. november til 3. desember. En paneldag starter normalt kl 0900 og avsluttes kl 1600.

Ved årets søknadsbehandling vil ekspertene få elektronisk tilgang til søknader og skal sende inn sin individuelle vurdering i forkant av panelmøtet. Under selve konsensusmøtet utarbeider panelet sin samlede vurdering av søknaden.

Da dette er en tidlig-varsling, og skal hjelpe oss i planleggingen av panelene, vil vi sette pris på at du besvarer spørsmålene nedenfor så snart som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon i så god tid som mulig før paneldagene.

 

Vennlig hilsen

Sigurd Falch

Programkoordinator MAROFF

Mer informasjon om honorar og bestilling av reise finner du på de andre fanene.

Påmeldingsskjema

 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Informasjon om honorar

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Det utbetales honorar 450 kr/t for forberedelse og vurdering av søknad. Dette beregnes slik:

  • For å sette deg inn i regler og kriterier for vurdering honoreres 30 min
  • For søknadslesing og vurdering hjemme før panel honoreres 1 time pr. søknad
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 4 timer, ved to til fire søknader
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 7 timer, ved flere enn 4 søknader
 
Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for eksperter som kun vurderer en søknad.
 
 
Reisekostnader i forbindelse med panelmøtene dekkes i henhold til Statens Reiseregulativ.

Vi gjør oppmerksom på at reisekostnader inntil 100 kr er medregnet i honoraret. Fagekspert skal derfor ikke sende inn reiseregninger for reiseutlegg under 100 kr.