Forsiden

Det er utlyst en ny søknadsrunde i BIA med søknadsfrist 10. oktober 2018. Denne gangen lyser BIA ut inntil 380 mill. kroner totalt over 4 år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2019. Mer om utlysningen her.

Som ved tidligere søknadsrunder skal søknader om Innovasjonsprosjekt i næringslivet vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå på hverdagene i perioden 20.-30. november. En paneldag starter normalt kl 08:30 og avsluttes kl 17.

Ved årets søknadsbehandling vil ekspertene få elektronisk tilgang til søknader ca 10 dager før paneldagen. Ekspertene skal lese søknader og sende inn sin individuelle vurdering i forkant av paneldagen. Under selve konsensusmøtet utarbeider panelet sin vurdering av søknaden. Vi håper at du kan svare på skjemaet selv om du ikke kan delta i årets behandling. Hvis du planlegger å sende inn en søknad eller har bistått i utviklingen av søknad til BIA, og dermed er inhabil i år, ber vi deg svare på skjema hvis du ønsker å bli forespurt ved senere søknadsrunder. 

Da dette er en tidlig-varsling, og skal hjelpe oss i planleggingen av panelene, vil vi sette pris på at du besvarer spørsmålene under fanen "Påmeldingsskjema" så snart som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon så snart som mulig.

 

Vennligs hilsen 

Astrid Brenna

Programkoordinator BIA

Mer informasjon om honorar og kostnadsdekning finner du under fanen "Informasjon om honorar"

 

Påmeldingsskjema

 

 

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Informasjon om honorar

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Det utbetales honorar på 450 kr/t for forberedelse og vurdering av søknad. Dette beregnes slik: 

  • For å sette deg inn i regler og kriterier for vurdering honoreres 30 min
  • For søknadslesing og vurdering hjemme før panel honoreres 1 time pr. søknad
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 4 timer, ved to til fire søknader
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 7 timer, ved flere enn 4 søknader
 
Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for eksperter som kun vurderer en søknad. 
 
Reisekostnader i forbindelse med panelmøtene dekkes i henhold til Statens Reiseregulativ. Vi gjør oppmerksom på at reisekostnader inntil 100 kr er medregnet i honoraret. Fagekspert skal derfor ikke sende inn reiseregninger for reiseutlegg under 100 kr.