Forsiden

Vi er glade for å ha deg på vår liste over ressurspersoner som ønsker å delta i panelvurderinger ved søknadsbehandlingen i BIA.

Det er utlyst en ny søknadsrunde i BIA med søknadsfrist 11. oktober 2017. Denne gangen lyser BIA ut inntil 450 mill. kroner totalt over fire år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2018. Mer om utlysningen her.

Som ved tidligere søknadsrunder skal søknader om Innovasjonsprosjekt i næringslivet vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå på hverdagene i perioden 14.-27. november. En paneldag starter normalt kl 0830 og avsluttes kl 1700.

Da dette er en tidlig-varsling, og skal hjelpe oss i planleggingen av panelene, vil vi sette pris på at du besvarer spørsmålene nedenfor så snart som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon i så god tid som mulig før paneldagene.

 

Vennligs hilsen 

Astrid Brenna

Programkoordinator BIA

 

Mer informasjon om honorar og bestilling av reise finner du på de andre fanene. 

 

Påmeldingsskjema

Her skal info om behandlingsprosess 

 

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Hvordan bestille reise og hotell

Reisekostnader i forbindelse med panelmøtene dekkes i henhold til Statens Reiseregulativ. Flybillett og hotell som dekkes av Forskningsrådet SKAL bestilles direkte fra vårt reisebyrå, Berg - Hansen på e-post bestilling@berg-hansen.no eller tlf. +47 22008050. Vennligst gi disse initialene og e -postadressen når du bestiller, for å sikre at faktura sendes riktig: IUJ (Ida Ulleberg Jensen), epost: iuj@rcn.no Reisen skal belastes på: NORGES FORSKNINGSRAAD EKSTERNE.

Vi anbefaler å bruke hoteller i nærheten til Nationalteatret eller Oslo S. Forskningsrådet har avtale med disse hotellkjedene: Thon, Scandic, Nordic Choices og Rezidor. Forskningsrådets lokaler i Drammensveien 288 er 5 minutters gange fra Lysaker stasjon.

 

 

 

 

Informasjon om honorar

Skal oppdateres og være felles for alle programmer 

 

 

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Honorar ved evaluering av søknader i BIA vil utbetales som personlig lønn. Gjeldende satser ved panelbehandling av søknader er:

  1. Arbeidet godtgjøres med et minimumshonorar på kr 2400 per dag. Dette er samtidig basishonoraret for 1 søknad.
  2. Basishonorar for 2 eller 3 søknader samme dag er totalt kr 3300.
  3. For mer enn 3 søknader samme dag, gis det et tilleggshonorar på kr 890 for hver ekstra søknad i tillegg til de kr 3 300.
  4. Dersom det på grunn av inhabilitet ikke er mulig å delta på søknadsbehandlingen av noen søknader den aktuelle dagen, utbetales honorar tilsvarende 1 søknad for oppmøte.

I 2017 vil det ikke være mulig å søke om honorering med forhøyet sats, slik det tidligere har vært for selvstendig næringsdrivende. Det er honorarsatsene som angitt i avsnitt over som skal benyttes.