Påmeldingsskjema

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker - møterom ABEL 1
Tid:
Torsdag 15. desember 2016 kl. 08:30 – 16:00