Påmeldingsskjema

Sted:
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker - Møterom ABEL 3
Tid:
Torsdag 13. oktober 2016 kl. 09:00 – fredag 14. oktober 2016 kl. 16:00