Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Abel
Tid
Torsdag 6. september 2018 kl. 13.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 5. september 2018 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Velkommen ved Liv Moberg (EVA-forum) og Eirin Winsnes (Forskningsrådet)
 
Svein Olav Nås (Forskningsrådet): Forskningsrådets erfaringer med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. 
 
Pål Aslak Hungnes (Innovasjon Norge): Erfaringer fra Innovasjon Norges arbeid med utvikling av indikatorer og mål- og resultatstyringssystem (MRS) - Når er økonometriske analyser egnet, og når kommer de til kort?
 
Fernanda Winger Eggen (Samfunnsøkonomisk analyse): Styrker og svakheter med bruk av økonometri til å måle effekter av innovasjon - Erfaringer fra bl.a. evalueringa av SkatteFUNN.
 
Erik Fjærli (Statistisk sentralbyrå): Noen erfaringer fra arbeid med evalueringer av næringspolitiske virkemidler.
 
Paneldiskusjon
 
Mingling