Gå-hjem-møte: Erfaringer med effektevalueringer av forskning og innovasjon

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.