Frivillig sektor og forskning - påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.