Til det beste for samfunnet? Konferanse om forskningskommunikasjon i Norge

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.