Forskning og innovasjon på land og i vann - Hvorfor og hvordan?

Informasjon

Tid
Onsdag 15. mai 2019 kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Fredag 10. mai 2019 kl. 17.00

 

Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av bærekraftige og smarte løsninger som gir verdi for bedriftene selv og for samfunnet.

Havet (fornybar energi, maritim, olje og gass) og bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen står for en stor del av verdiskapingen i næringslivet i dag. Disse næringene skal skape store verdier også i fremtiden i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for innovative og konkurransekraftige løsninger i et marked preget av økt global konkurranse. 

Vi gleder oss til å se deg!

Påmelding: Jeg melder meg på arrangementet

Påmelding

Arrangementet er gratis, men du kan bli fakturert kr 200,- dersom du blir forhindret fra å delta og ikke melder deg av/gir beskjed. 

Informasjon

Tid
Onsdag 15. mai 2019 kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Fredag 10. mai 2019 kl. 17.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

 

09.30-10.00

 Registrering og kaffe/te

10.00-10.20

 Hva blir nytt i Forskningsrådet i 2019?

 10.20-11.00

 Hvorfor forske? Bedrifter forteller om sine erfaringer

  • "Industri 4.0 Fastlegen" for SMB-bedrifter - Hvordan tar man reisen med digitalisering?" v/Ingvild Jensen, Q3P
  • "Hvordan bruker MacGregor ulike offentlige støtteordninger i sin produktutvikling?" v/Eivind Gimming Stensland, MacGregor

11.00-11.30

  Hvordan komme i gang med forskning?

  Lavterskeltilbud regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  Muligheter i Forskningsmobilisering Agder, Nærings-ph.d., SkatteFUNN og EU

11.30-12.15

 LUNSJ med åpen dialog rundt kafébord

12.15-14.30

 Parallellsesjon 1 – Hav og maritim virksomhet
  • "Utfordringer og muligheter i bransjen" v/Espen Thorbjørnsen, NOV
  • Finansieringsmuligheter innen petroleum, offshore vind og maritim virksomhet
  • Bedriftspresentasjon; Optilift v/Torbjørn Engedal
  • Paneldebatt

 Parallellsesjon 2 – Bygg, anlegg og eiendom
  • "Utfordringer og muligheter i bransjen" v/Trond Stupstad, Kruse Smith
  • Finansieringsmuligheter innen bygg og anlegg, energi i bygg og innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet
  • Bedriftspresentasjon; AMV v/Grethe Larssen
  • Paneldebatt

14.30-15.30

 Mulighet for individuelle møter med rådgiverne – påmelding ved registrering

 

Du vil møte fagrådgivere fra noen av Forskningsrådets næringsrettede programmer, internasjonale rådgivere og kompetansemeglere fra Forskningsmobilisering Agder. Rådgivere fra IN og GCE NODE vil også være tilstede.

HER finner du informasjon om de næringsrettede områdene Forskningsrådet gir støtte til.

Utlysningene for næringslivet har søknadsfrist 25. september.

Kontakt

Kontaktperson er Siren Marcussen Neset, Forskningsrådets regionansvarlige i Agder. 

E-post: smn@forskningsradet.no 

Mobil:  930 83 537 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}