Påmelding Forskningsdagenes evalueringsmøte

 
Velkommen til seminar for Forskningsdagenes arrangørnettverk. Den første dagen oppsummerer vi årets festival, og dag to bruker vi til å se frem mot festivalen i 2019.
 
Vi inviterer til middag på Sentralen i Oslo sentrum torsdag kveld.

Informasjon

Tid
Fra torsdag 22. november 2018 kl. 10.00
Til fredag 23. november 2018 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Fredag 16. november 2018 kl. 14.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

 • TORSDAG 22. NOVEMBER

 • 09.45–10.00

  Registrering og kaffe

 • 10.00–10.15

  Velkommen og kort oppsummering av årets festival ved kommunikasjonsdirektør i Forskningsrådet, Cathrine Torp

 • 10.15–10.25

  Medieanalyse

 • 10.25–10.35

  Tema oppvekst – hvordan gikk det?

 • 10.35–10.45

  Nye nettsider

 • 10.45–11.00

  Markedsføring 2018

 • 11.00–11.15

  Pause

 • 11.15–12.00

  Evalueringer: Hva fikk vi gjort i år? Hva kan måles? Hva er veien videre? Presentasjon og diskusjon

 • 12.00–12.45

  Lunsj

 • 12.45–13.05

  Mattetriks ved Yngve Vogt, Apollon, UiO

 • 13.05–13.25

  Eksempler fra årets arrangementer: Ungforsk ved Anna Valberg, UiO

 • 13.25–16.00

  Flere eksempler fra årets arrangementer

 • 17.00–20.00

  Middag på Sentralen, Øvre Slottsgate 3

 • FREDAG 23. NOVEMBER

 • 08.45–09.00

  Kaffe

 • 09.00–09.30

  Introduksjon til tema 2019 "Miljø" ("environment" på engelsk) ved Fridtjof Unander, områdedirektør for ressurser og miljø i Forskningsrådet

 • 09.30–10.00

  Oslo Miljøhovedstad 2019 ved Rikke Dahl Monsen, Oslo Kommune

 • 10.00–10.30

  Bymiljø, byrom og bybiter - den fysiske byen og bysamfunnet ved Siv ark. Phd-kandidat Anja Standal, fakultet for landskap og samfunn, NMBU

 • 10.30–11.00

  Pause

 • 11.00–11.30

  Hvordan påvirke folks klimavalg i hverdagen? Ved direktør i GreenNudge Knut Ivar Karevold, organisasjonspsykolog

 • 11.30–12.15

  Lunsj

 • 12.15–13.15

  Idemyldring om tema og dilemmaer knyttet til tema

 • 13.15–14.00

  Kick off 2019 og praktisk informasjon fra sekretariatet

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Institusjon

E-post

Irene Mercer Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, UiT Norges arktiske univeristet irene.mercer@uit.no
Cathrine Brynjulfsen Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet cathrine.brynjulfsen@uit.no
Sidsel Flock Bachmann Forskningsrådet sfb@forskningsradet.no
Trude Hauge Forskningsrådet trh@rcn.no
Helen Karlsen Forskningsrådet rhelen@online.no
Emmy Gram Lauvanger Forskningsrådet egl@rcn.no
Helge Markusson Framsenteret helge.markusson@framsenteret.no
Audun Farbrot Handelshøyskolen BI audun.farbrot@bi.no
Sigrun Dancke Skaare Høgskolen i Innlandet sigrun.skaare@inn.no
Geir Tangen Høgskulen i Volda geir.tangen@hivolda.no
Martina D'Angelo Institutt for teoretisk astrofysikk mardan@astro.uio.no
Morten Günther NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi morten.gunther@nibio.no
Jan-Tore Berghei NIBR, OsloMet jan-tore.berghei@oslomet.no
Christine F. Solbakken NILU cfs@nilu.no
Johan Berlin NMBU johan_daniel.berlin@nmbu.no
Turid Guddingsmo NMBU turid.guddingsmo@nmbu.no
Silje Kjenseth-Wynter NMBU silje.kjenseth-wynter@nmbu.no
Eivind Norum NMBU eivind.norum@nmbu.no
Grethe Elvenes Nord universitet grethe.elvenes@nord.no
Kristine Solli Nord universitet kristine.solli@nord.no
Janne Dahl Rønning Nord universitet, Vesterålen janne.d.ronning@nord.no
Randi Wenche Haugen NTNU Vitenskapsmuseet randi.haugen@ntnu.no
Marianne Sjøholtstrand NTNU Vitenskapsmuseet marianne.sjoholtstrand@ntnu.no
André Almås Christiansen OsloMet andal@oslomet.no
Asta Kristiansen OsloMet astakr@oslomet.no
André Alfredsen OsloMet - storbyuniversitetet andreal@oslomet.no
Ilse Ros Tekna ilse.ros@tekna.no
Andrea Magugliani UiB andrea.magugliani@uib.no
Jon Vollset UiO jon.vollset@admin.uio.no
Anna Valberg UiO: realfag og teknologi a.h.valberg@mn.uio.no
Unni Berland UiS unni.berland@uis.no
Jan Arve Olsen Universitetet i Agder jan.a.olsen@uia.no
Grethe Thrane Johansen Universitetet i Oslo g.t.johansen@admin.uio.no
Kristin Storbæk Universitetet i Oslo kristin.storbak@admin.uio.no
Geir Rougthvedt Universitetet i sørøst-Norge geir.rougthvedt@usn.no
Jo Høyer Universitetsmuseet i Bergen , Uib Jo.Hoyer@uib.no
Frode Bakken USN frode.bakken@usn.no